Vad är Medaka?

Medaka är en allätare som i akvarium äter allt vanligt foder. En varierande diet med levande och krossat torrfoder minskar risken för scoliosis hos yngel. Dess färger blir oftast starkare från färgfoder och en-till-två veckors vistelse i soljus. Medaka är en fredlig fisk som passar bra tillsammans med andra fredliga fiskar. Bör dock inte hållas med andra risfiskar eftersom hybridisering kan förekomma. Den är otroligt härdig mot sjukdomar, låga/höga temperaturer och vattenkvalité. Dock tycker den inte om byten från en vattenkälla till en annan, och man bör spendera minst en timma på anpassning till fisken under byte av vattenkällan så som vid hemflytt. För optimal livslängd rekommenderas 16-22 grader under dagtid och kallare på kvällar och nätter om möjligt. Fisken är lättodlad och lägger upp till 70 ägg på mornar, honan bär äggen under magen några timmar innan hon stryker av dessa på plantor eller äggsamlare. Gestationsperioden på äggen är vanligtvis mellan 5 till 14 dagar och utvecklingen av fisken till vuxen mellan 3 till 4 månader. Fertila ägg är hårda och kan hanteras med fingrar, vilket är en bra egenskap eftersom man behöver separera infertila ägg samt ägg som fått svamp så infektionen inte sprider sig. Äggen bör flyttas till ett separat odlingskar tills dess att yngel uppnår en längd på ca 1cm eftersom de flesta varianter har en tendens till att äta en stor del av deras yngel.

Domesticerad medaka, även kallad ‘fattigmans koi’ i hemlandet, Japan, är en extremt populär mini dammfisk, där den odlats i över 300 år och riktigt fina exemplar kan säljas för tusentals kronor. Likt guppies kommer den i många framavlade varianter och har framförallt utvecklats för top-vy till dammar.

Hanen är oftast slimmare och har en liten, men tydlig skillnad på fenorna. Färgmässigt är det ingen skillnad mellan könen.

Medaka lever upp till 5 år (3 år i snitt, beroende på förutsättningar). Honor som inte anpassats till att massproducera ägg lever generellt längre än hanar,